Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Gaupejakt og lisensfelling av jerv stoppet

Gaupekvoten innenfor området med mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag er i dag fylt. Det samme er jervkvoten for området uten mål om yngling av jerv, unntatt Fosen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.02.2017

Gaupejaktas første dag startet med felling av en jerv i Rennebu. Dette medfører at kvoten igjen er fylt for området uten mål om yngling av jerv sør for Trondheimsfjorden.

Videre har vi fått melding om felling av gaupe både i Midtre-Gauldal kommune og Holtålen kommune og gaupekvoten for området med mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag er dermed fylt.