Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Vedtak om fire nye og utvidelser av tre skogreservater

Ved kongelig resolusjon av 1. desember 2017 er Storvika naturreservat i Selbu kommune, Drøydalen naturreservat i Holtålen kommune.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.12.2017

Rabbolen og Almlia naturreservater i Orkdal kommune opprettet, samt at Murudalen naturreservat i Bjugna kommune, Gråura i Oppdal kommune og Mølmannsdalen naturreservat i Røros kommune er utvidet. Alle Områdene, unntatt utvidelsen av Mølmannsdalen naturreservat, er etablert under ordningen om frivillig vern av skog. Utvidelsen av Mølmannsdalen naturreservat inngår i ordningen knyttet til vern av skog på Statskog SFs grunn i Norge.

Disse områdene har verdifulle forekomster av naturtyper og arter knyttet til skog, og bidrar til å oppfylle Stortingets mål om vern av 10 % av skogen i Norge.

Vedlegg: Kongelig resolusjon, forskrifter og kart.