Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Forvaltningsplan for moskusbestanden på Dovrefjell

Forvaltningsplanen for moskusbestanden på Dovrefjell er revidert.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.12.2017

Det er vårt mål at forvaltningsplanen gjenspeiler samfunnets ønske om hvordan moskusen på Dovrefjell skal forvaltes. Les mer om forvaltning av moskus i forvaltningsplanen via link i høyre kolonne.