Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskudd til tiltak i beiteområder - søknadsfrist 15. februar

Beitelag i Sør-Trøndelag kan nå søke om investeringsmidler til organisert beitebruk gjennom ordningen for tilskudd til tiltak i beiteområder i 2017.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.01.2017

I 2017 har vi kr 950 000,- til rådighet til slike tiltak i Sør-Trøndelag.

Søknadsskjema, og mer informasjon om ordningen ligger på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet (https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader ).   

Søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder i Sør-Trøndelag er satt til 15.februar. Søknaden leveres til kommunen for uttalelse før innsending til fylkesmannen.