Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljøtiltak


Publisert 12.07.2017

Regionale miljøtilskudd 2017 – søknadsfrist 15. oktober

Søknadsfristen for RMP i Sør-Trøndelag er flyttet til 15. oktober fra og med 2017.  Dette for å ha samme frist som for produksjonstilskudd, som er endra fra 20. august til 15. oktober.


Publisert 03.03.2017

Bildeforedrag: Landskapsendringer – med Seterdalene i Budalen som eksempel

Det utvalgte kulturlandskapet Seterdalene i Budalen ble sommeren 2016 refotografert av Oskar Puschmann fra NIBIO.


Publisert 10.01.2017

Utlysning av tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet 2017

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø gjennom å gi tilskudd til utredningsprosjekter og informasjonstiltak.
Søknadsfrist er 15. februar 2017.


Publisert 08.07.2016

Regionale miljøtilskudd 2016

En ny runde med regionale miljøtilskudd står for døren. Det er noen få endringer fra i fjor.


Publisert 28.06.2016

Sommerlige aktiviteter i de to utvalgte kulturlandskapene i Sør-Trøndelag

I begge våre to utvalgte kulturlandskap, Tarva og Seterdalene i Budalen, er det ulike aktiviteter som foregår dette sommerhalvåret.


Publisert 15.01.2016

Utlysning av tilskuddsmidler - Klima- og miljøprogrammet

Klima- og miljøprogrammet (tidligere informasjons- og utviklingsmidler miljø) skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø gjennom å gi tilskudd til utredningsprosjekter og informasjonstiltak.


Publisert 22.12.2015

Utkast til besøksstrategi for Forollhogna nasjonalpark og landskapsvernområdene rundt er på høring.

Målet med strategien er å finne balansen mellom det å ivareta natur- og kulturarv, legge til rette for opplevelser og bidra til lokal verdiskaping.

Les mer.


Publisert 16.10.2015

Utdeling av Landbrukets kulturlandskapspris 2015

Førstkommende mandag deles Landbrukets kulturlandskapspris i Sør-Trøndelag ut.


Publisert 19.01.2015

Klima- og miljøprogrammet

Klima- og miljøprogrammet (tidligere informasjons- og utviklingsmidler miljø) skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø gjennom å gi tilskudd til utredningsprosjekter og informasjonstiltak.


Publisert 30.11.2012

Tiltaksarbeidet

Vi har vi har et sett av  nyttige lenker i miljø- og kulturlandskapstiltakene