Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Forslag om endringer i kommunestrukturen er nå oversendt Stortinget.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i dag lagt fram proposisjon om endring i kommunestrukturen. Forslaget vil bli behandlet i Stortinget i juni 2017.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.04.2017

 Her er link til forslaget frå regjeringen.