Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Ny tilskuddsordning til helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2018

Merk at søknadsfristen er 8.12.2017. Målgruppen for ordningen er gravide og deres partnere, barselfamilier og barn/unge og deres familier. Alle kommuner kan søke.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.11.2017

Dette er en ny tilskuddsordning som erstatter ordningene «Helsestasjons- og skolehelsetjenesten» og «Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole».

Målet med den nye ordningen er fortsatt å styrke og utvikle kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste – herunder svangerskapsomsorgen og helsestasjon for ungdom.

Helsedirektoratet har til orientering lyst ut tilskudd på om lag 278 millioner kroner i 2018 som skal gå til styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Dette er i tillegg til de frie midlene som blir tilført kommunene til denne tjenesten i 2018 - en viktig tilskuddsordning for å styrke denne viktige tjenesten til barn, unge, gravide og deres familier.

Informasjon om den nye tilskuddsordningen, søknadsbehandling og regelverk – se dokumenter og lenke til høyre.

Merk at søknadsfristen er 8.12.2017.