Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kvalitet i skolehelsetjenesten

10 kommuner er med i et pilotprosjekt i samarbeid med NTNU og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.11.2017

Tirsdag 21. november 2017 samles de 10 kommunene Frøya, Hemne, Klæbu, Trondheim, Malvik, Hitra, Oppdal, Rissa, Røros og Bjugn for å arbeide frem kvalitetsindikatorer i skolehelsetjenesten. Arbeidet startet i 2016 og kan allerede vise til gode resultater i flere av kommunene. Kvalitetsindikatorer er statistikk som bidrar til å belyse kvaliteten i tjenesten, noe som er et tydelig mål for helsemyndighetene.

Skolehelsetjenesten er en viktig helsetjeneste i alle skoler og skal være et lett tilgjengelig tilbud for barn og unge. Dette gjelder både kommunale skoler og private skoler. Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med skolens personell, elever og foreldre skape en helsefremmende skole gjennom et godt lærings- og arbeidsmiljø med hensyn til helse, trivsel og sikkerhet.

Fylkesmannen etablerte i 2016 et prosjekt for å utvikle kvalitetsindikatorer i skolehelsetjenesten. Dette i tråd med Fylkesmannen oppdrag for å bidra til å styrke kompetansen i tjenestetilbudet.