Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Foreldrekonferanse om inkludering i barnehagen

Det sentrale foreldreutvalget for barnehager inviterer til konferanse på Gardermoen 5.-6.november.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.10.2017

Utenforskap, inkludering og medbestemmelse for alle barn blir en viktig del av innholdet på konferansen. Foreldremedvirkning, foreldrerollen og de utfordringer en kan møte som foreldre til barnehagebarn blir også belyst.

Fylkesmannen viser til informasjon her: http://www.fubhg.no/meld-deg-paa-fubs-foreldrekonferanse-naa.6032603-206775.html