Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

KOMPASS – Kompetansehevingstiltak for assistenter i barnehagene i Nea- og Gauldalsregionen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag setter i gang kompetansehevingstiltak for assistenter i barnehagene i Nea- og Gauldalsregionen i samarbeid med Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH).

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.02.2013

 

Målet med studiet er å styrke den faglige kompetansen til assistenter i barnehagene, å gi deltakerne økt bevissthet om sin egen rolle i barnehagen og slik skape et bedre barnehagetilbud for både barn og foreldre. Det er et deltidsstudie hvor praksis på egen arbeidsplass står sentralt, deltakerne får veiledning av pedagogisk leder i barnehagen under studiet.

Ellers består studiet av fem samlinger à to dager, både på DMMH og på kurssted i regionen. Studiet er fullfinansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet, pensumlitteratur opp til kr 2000,- og skolepenger dekkes, og den enkelte barnehage vil motta midler for frikjøp i tillegg til at noe reiseutgifter kan dekkes.

Studiet er åpent for assistenter i barnehager i Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu, Røros, Klæbu, Malvik, Selbu og Tydal kommune, og det tilbys barnehageassistenter både med og uten annen barnehagefaglig kompetanse eller studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. februar 2013, og første samling er på DMMH 18. og 19. mars 2013. Det vil være ei egen samling for veilederne hvor også styrerne i barnehagene kan møte 11. mars 2013. Informasjon om KOMPASS og søknadsskjema er sendt til alle barnehagene i de ti kommunene.

Ta kontakt med Lina Reigstad for mer informasjon eller materiell om KOMPASS (se lenke til høyre).