Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Malvik kommune 2017

Dato:
27. november 2017
Stad:
Rådhuset
Kommune:
Malvik
Ansvarleg:
Kjersti Alne Solberg
Målgruppe:
Tjenesteutøvere og administrativ ledelse

-

Publisert 10.03.2017
Dato:
27. november 2017
Stad:
Rådhuset
Kommune:
Malvik
Ansvarleg:
Kjersti Alne Solberg
Målgruppe:
Tjenesteutøvere og administrativ ledelse