Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Samling for folkehelserådgivere/koordinatorer i kommunene i Sør-Trøndelag

Dato:
19. desember 2017 10:00 - 17:00
Stad:
Otium Sanserom Kongens gt 85, Trondheim
Arrangør:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune
Målgruppe:
Folkehelserådgivere/koordinatorer i kommuene i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker å arrangere en siste samling for dem som arbeider med folkehelse i fylket før vi blir et sammenslått Trøndelag.

Publisert 09.08.2017

 
Folkehelse vil være et satsingsområde både for fylkesmannen og fylkeskommunen også i årene framover.

Den sittende regjering bygger videre på den tverrpolitiske enigheten om de overordnede rammene for folkehelsepolitikken. Det er en bred enighet om de nasjonale målene innen folkehelse:
1. Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder
2. Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte helseforskjeller
3. Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i helsebefolkningen

Kontaktpersoner
Jorunn Lervik, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, tlf: 73 19 93 09, fmstjle@fylkesmannen.no
John Tore Vik, Sør-Trøndelag fylkeskommune, john.vik@stfk.no

Påmeldingsfrist snarest og senest 19. desember. 

Dato:
19. desember 2017 10:00 - 17:00
Stad:
Otium Sanserom Kongens gt 85, Trondheim
Arrangør:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune
Målgruppe:
Folkehelserådgivere/koordinatorer i kommuene i Sør-Trøndelag