Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilsyn med Luster kommune

Dato:
17. oktober 2018 09:00 - 18. oktober 2018 16:00
Stad:
Luster
Kommune:
Luster
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Linda Svori

Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunane sine lovpålagde plikter, og rettstryggleiken ved bruk av makt og tvang ovanfor personar med psykisk utviklingshemming.

Publisert 02.10.2018

Vi vil føre tilsyn med kommunane Lærdal, Luster og Høyanger etter kapittel 9 i helse- og omsorgstenestelova. Tilsynet vert gjennomført som systemrevisjon der vi innhentar dokumentasjon i forkant og intervjuar fleire tilsette i tenesta samt leiinga.

Tilsynet rettar seg mot systemnivå.

Vi vil utarbeide tilsynsrapport etter kvart tilsyn som vert sendt til kommunane og publisert på vår heimeside.

Dato:
17. oktober 2018 09:00 - 18. oktober 2018 16:00
Stad:
Luster
Kommune:
Luster
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Linda Svori

Kontaktpersonar