Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilsyn med Høyanger kommune

Dato:
14. november 2018 09:00 - 15. november 2018 16:00
Stad:
Høyanger kommune
Kommune:
Høyanger
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Linda Svori

Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunane sine lovpålagde plikter, og rettstryggleiken ved bruk av makt og tvang ovanfor personar med psykisk utviklingshemming.

Publisert 02.10.2018

Vi skal føre tilsyn med kommunane Lærdal, Luster og Høyanger. Tilsyna vert gjennomført som systemrevisjon der vi innhentar dokumentasjon i forkant og intervjuar fleire tilsette i tenesta samt leiinga.

Tilsynet rettar seg mot systemnivå.

Vi vil utarbeide tilsynsrapport etter kvart tilsyn som vert sendt til kommunane og publisert på vår heimeside.

Dato:
14. november 2018 09:00 - 15. november 2018 16:00
Stad:
Høyanger kommune
Kommune:
Høyanger
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Linda Svori

Kontaktpersonar