Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilsyn med Bremanger kommune og Svelgen skule

Dato:
15. oktober 2018 - 17. oktober 2018
Stad:
Svelgen
Kommune:
Bremanger
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg
Målgruppe:
Kommunen

Temaet for tilsynet er skulens arbeid med elevane sitt skulemiljø.

Publisert 03.07.2018

Under dette temaet kontrollerer vi følgjande undertema:

  • Skulens aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og god psykososialt miljø, jf. opplæringslova §§ 9 A-2, 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-5  og forvaltningslova § 11.

  • Skuleeigars forsvarlege system i forhold til temaet, jf. opplæringslova § 13-10 andre ledd.
Dato:
15. oktober 2018 - 17. oktober 2018
Stad:
Svelgen
Kommune:
Bremanger
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg
Målgruppe:
Kommunen