Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilsyn med Bremanger kommune og Svelgen skule

Dato:
15. oktober 2018 - 17. oktober 2018
Stad:
Svelgen
Kommune:
Bremanger
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg
Målgruppe:
Kommunen

Temaet for tilsynet er skulens arbeid med elevane sitt skulemiljø.

Publisert 03.07.2018

Under dette temaet kontrollerer vi følgjande undertema:

  • Skulens aktivitetsplikt for å sikre at elevane har eit trygt og god psykososialt miljø, jf. opplæringslova §§ 9 A-2, 9 A-3, 9 A-4 og 9 A-5  og forvaltningslova § 11.

  • Skuleeigars forsvarlege system i forhold til temaet, jf. opplæringslova § 13-10 andre ledd.
Dato:
15. oktober 2018 - 17. oktober 2018
Stad:
Svelgen
Kommune:
Bremanger
Ansvarleg:
Fylkesmannen v/Lill Mona Solberg
Målgruppe:
Kommunen