Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilbakemelding

Dersom du har innspel til nettsidene våre, finn feil eller manglar er det fint om du sender dei til oss. Bruk skjema nedanfor til å sende melding.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 05.01.2016

Dersom du legg inn e-postadresse kan vi gje deg ei tilbakemelding, men du treng ikkje legge inn e-postadresse om du ikkje ynskjer det.