Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Beredskap mot atomhendingar

– Tanken om at vi kan verte råka av ei atomhending kan verke fjern for mange oss, skriv beredskapsrådgjevar Stig Morten Tengesdal på Fylkesmannsbloggen. Les innlegget hans om korleis Fylkesmannen, som regionalt ledd, jobbar for å samordne og styrke atomberedskapen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.06.2018

Les heile innlegget på Fylkesmannsbloggen.