Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Organisasjon og leiing

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er organisert i seks avdelingar: administrasjon, helse og sosial, juridisk, landbruk, miljøvern og utdanning. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Dette er leiargruppa: