Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Kontakt oss

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Hovudkontor:
Statens hus Sogn og Fjordane
Post- og besøksadresse: Njøsavegen 2,
6863 Leikanger
Landbruksavdelinga:
Fjellvegen 11, Førde
Postadresse:
Postboks 14, 
6801 Førde
 
Sikker melding til Fylkesmannen  
Skjema som krev innlogging m/MinID, BankID osb. som kan nyttast til sikker sending av melding, eller ettersending av dokumentasjon. 

Fakturering
Dersom du skal fakturere Fylkesmannen for varer eller tenester, ber vi om at du nyttar elektronisk faktura, eventuelt sender faktura via post.
 
Elektronisk fakturaadresse:
Den elektroniske fakturaadressa er fylkesmannen sitt organisasjonsnummer: 974 763 907

For meir informasjon om elektronisk faktura, sjå www.dfo.no/efb 
 
Fakturaadresse:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim
+ bestillingsnummeret, som blir opplyst av vedkommande som tingar varer eller tenester
 
Opningstider
I tida 15. september til 14. mai har vi ope 0800-1545.
Frå 15. mai til 14. september har vi opningstid 0800-1500.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Telefon:
57 64 30 00

Telefaks:
57 65 33 02

Send e-post

Oversikt over tilsette

Aktuelt

Dialog via sosiale medium
Fylkesmannsbloggen
Facebook
Twitter 

Du må sjølv vere registrert brukar av Facebook og Twitter for å sjå profilane våre i desse sosiale media.

For tilsette
Webmail
VPN   
IKT fjernhjelp