Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Utdanningsavdelinga

Utdanningsavdelinga har oppgåver knytt til forvaltning, tilsyn / klage, informasjon, kvalitetssikring m.m. for barnehage og alle nivå i utdanningssystemet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.03.2013