Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljøvernavdelinga

Hovudmålet til miljøvernavdelinga er å bidra til å gjennomføre den nasjonale miljøvernpolitikken. Arbeidet er forankra i lover, forskrifter og retningsliner. Hovudoppgåvene er knytt til tilsyn, rettleiing og oppfølging av kommunane.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.03.2013