Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Landbruksavdelinga

Hovudmålet til landbruksavdelinga er å utvikle levedyktige bygder med vekt på eit landbruksbasert næringsliv, og å forvalte landbruket sine arealressursar i eit langsiktig perspektiv.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.03.2013