Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Administrasjonsavdelinga

Administrasjonsavdelinga utfører hjelpe- og støttefunksjonar for leiinga og avdelingane. I tillegg har IKT ansvaret for dei store IKT-utviklingsprosjekta som embetet har ansvaret for saman med alle driftsoppgåvene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.03.2013