Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Avdelingar

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er organisert i seks avdelingar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.10.2012


Vi har avdelingane:

Arbeidsområda kommuneøkonomi, kommunikasjon, samfunnstryggleik og beredskap er organisert i stab under leiinga. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har også ein eigen IKT-seksjon, som utfører utviklingsoppgåver for både regionale og nasjonale aktørar i staten. IKT-seksjonen høyrer til administrasjonsavdelinga vår.

Lenkjer