Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Om oss

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.10.2012

Fylkesmann Anne Karin Hamre

 

Bilde av fylkesmann Anne Karin Hamre framfor Statens hus i Leikanger

Anne Karin Hamre er fylkesmann i Sogn og Fjordane. Ho er fødd i 1965, gift og har tre barn.

Frå 13. august 2018 har Anne Karin Hamre permisjon frå jobben som fylkesmann. I denne perioden vil ho gå på Forsvarets høgskule. Etter avslutta permisjon vil ho 12. november ta til som ekspedisjonssjef i regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Gunnar O. Hæreid fungerer som fylkesmann fram til samanslåinga med Fylkesmannen i Hordaland frå 2019.

 

Utdanning

Cand. polit. frå Universitetet i Bergen med hovudfag i administrasjons- og organisasjonsvitskap, sosiologi grunnfag og bedriftsøkonomutdanning frå BI.

 

Arbeidserfaring

Hamre har vore tilsett hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sidan 1998, som rådgjevar, administrasjonssjef og assisterande fylkesmann. Ho vart utnemnd til fylkesmann i juni 2011. Hamre er utnemnd for ein periode på seks års. Tidlegare har ho arbeidd som journalist i ulike mediebedrifter, ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, som dagleg leiar i ei verksemd som dreiv med kompetansemekling. Hamre har prosjektleiarerfaring frå organisasjonsutvikling, e-læring og digital forvaltning.

 

Verv / Sidegjeremål

Styreleiar for Veterinærinstituttet 2015 – 31.12.2018 
Leiar av Pelsdyrutvalet frå 4.10.13 – 15.12.14
Medlem av nasjonalt utval for busetjing av flyktningar frå 2014 – 2017

 

Dette er fylkesmennene.