Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Samhandlingskonferansen 2019

Dato:
3. april 2019 - 4. april 2019
Stad:
Skei i Jølster
Arrangør:
Helse Førde, KS, Høgskulen på Vestlandet, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar og andre interesserte

Tema for neste års konferanse er "Framtidas pasient/den moderne helsearbeidaren".

Publisert 07.11.2018

Påmelding og program finn du på KS si heimeside.

Dato:
3. april 2019 - 4. april 2019
Stad:
Skei i Jølster
Arrangør:
Helse Førde, KS, Høgskulen på Vestlandet, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar og andre interesserte