Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Andre grupperettleiing 2018

Dato:
14. februar 2019 - 15. februar 2019
Stad:
Gloppen hotell
Arrangør:
Fylkesmannen v/ Linda Svori
Målgruppe:
LIS1/lege i turnus

Rettleiinga er obligatorisk.

Publisert 03.10.2018

Program kjem seinare. Programmet vert lagt opp slik at ein ikkje treng å kome kvelden før.

Grupperettleiarar er:

Annelise Skeie: annelise.skeie@hotmail.com

Rune Nordpoll: r-nordpo@online.no

Dato:
14. februar 2019 - 15. februar 2019
Stad:
Gloppen hotell
Arrangør:
Fylkesmannen v/ Linda Svori
Målgruppe:
LIS1/lege i turnus

Kontaktpersonar