Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Andre grupperettleiing 2018

Dato:
14. februar 2019 - 15. februar 2019
Stad:
Gloppen hotell
Arrangør:
Fylkesmannen v/ Linda Svori
Målgruppe:
LIS1/lege i turnus

Rettleiinga er obligatorisk.

Publisert 03.10.2018

Program kjem seinare. Programmet vert lagt opp slik at ein ikkje treng å kome kvelden før.

Grupperettleiarar er:

Annelise Skeie: annelise.skeie@hotmail.com

Rune Nordpoll: r-nordpo@online.no

Dato:
14. februar 2019 - 15. februar 2019
Stad:
Gloppen hotell
Arrangør:
Fylkesmannen v/ Linda Svori
Målgruppe:
LIS1/lege i turnus

Kontaktpersonar