Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Naustdal kommune er ute av Robek

Naustdal kommune er meldt ut av Robek etter at kommunestyret har handsama og vedteke årsrekneskapen for 2017.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.07.2018

Kommunen vart innmeldt i Robek i 2016. Godt rekneskapsresultat i 2017 gjer at kommunen har dekka inn eit resterande underskot på 2,5 mill. kroner, og kan difor meldast ut av Robek.

Her finn du meir informasjon om Robek-registeret.

Kontaktpersonar