Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Selje kommune - godkjenning av budsjett

Fylkesmannen har godkjent Selje kommune sitt vedtak om budsjett for 2016, og låneopptak på 7,1 mill. kroner.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.03.2016

Som følgje av at Selje kommune er Robek-kommune skal Fylkesmannen føre lovlegkontroll av budsjettvedtak, godkjenne låneopptak og økonomiplan. Fylkesmannen har godkjent Selje kommunestyre sitt vedtak om drifts- og investeringsbudsjett for 2016, økonomiplan 2016 - 2019 og låneopptak på 7,1 mill. kroner.

Eventuell utmelding av Robek vil skje etter at kommunestyret vedtek eit rekneskap der alt underskot er dekt inn.

Sjå brev til Selje kommune.

Kontaktpersonar