Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fordeling av tidlegare avsette skjønnsmidlar

I tildeling av skjønnsmidlar for 2016 vart det sett av ein sum på kr 9 970 000 til seinare fordeling. Av dette er 4,3 mill. kroner utbetalt til kommunane som fornyingsmidlar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.10.2016

Restsum på 5,7 mill. kroner blir fordelt slik til kommunane:

K.nr.

Kommune

Beløp kroner

1412

Solund

390 000

1413

Hyllestad

400 000

1430

Gaular

500 000

1432

Førde (prosjektmidlar)

1 600 000

1433

Naustdal

900 000

1439

Vågsøy

900 000

1441

Selje

500 000

1444

Hornindal

500 000

Brev til departementet med fordelinga og bakgrunn for tildelinga.