Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Årdal inn i Robek

Årdal kommune er no innmeldt i Robek (Register om betinga godkjenning og kontroll) etter Kommunelova § 60 nr. 1 d, vedteken plan for inndekning er ikkje følgd.

Sjå brev til kommunen: Årdal kommune - registrering i Robek

 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.06.2013