Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Prosjektskjønn Sogn og Fjordane

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.12.2017

Info Sogn og Fjordane

Under finn du oversikt over alle fornyingsprosjekt som er registrert i Sogn og Fjordane. Nokre prosjekt er fullførte og nokre er framleis under arbeid.