Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Rusbruk blant drepte bilførarar

Frå 2001 til 2010 omkom 1077 bilførarar i trafikkulukker på norske vegar. Bruk av rusmiddel er ofte ein årsak i mange av ulukkene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.06.2013

I følgje Folkehelseinstituttet sin rapport frå 2012 Ruspåvirkning blant omkomne bilførere gir høg promille og kombinasjonsbruk størst risiko.

Blodprøver frå 677 av dei omkomne viser at 42 prosent hadde straffbare konsentrasjoner av alkohol, narkotika og legemiddel i blodet. Bruk av rusmidler er ein av årsakene til ulukkene, seier seniorforskar Asbjørg S. Christophersen i folkehelseinstituttet.

Leg også: Fakta om rusmiddelgrenser i trafikken

Kontaktpersonar