Tilsynskonferansen 2018

Tilsynskonferansen 2018 gjekk av stabelen den 8. november på Clarion Hotel Energy.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.11.2018

Fylkesmannen vil takke alle dykk som deltok på konferansen og bidrog til å gjere dette til ei vellukka samling. Ein spesiell takk til alle som bidrog med innlegg på dagen. Det vart ein innhaldsrik dag der vi mellom anna fekk høyre om mange av dei ulike tilsyna og kontrollane som vart gjennomført i kommunane kvart år og om korleis ein jobbar for å organisere og gjennomføre desse. Vi fekk og viktig informasjon om ny kommunelov, og om korleis det vert jobba med å samordna dei statlege tilsyna med kommunane både på nasjonalt plan og her i Rogaland fylke. Sist men ikkje minst fekk vi tilbakemeldingar på ein kommune sine opplevingar med tilsyn.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.