Tilsynskalenderen frå 2022

Vi ønsker velkommen til webinaret om den «nye» tilsynskalenderen. Webinaret er delt opp i ein generell del og ein del retta mot dei som skal legge inn tilsyn/revisjonar i kalenderen. Lenka til oppkobling finn du
her:
Microsoft Teams Direktesending 17/11-21

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.11.2021

Målgruppe:
Kommunar og fylkeskommunar
Statlege tilsynsetatar, inkl. tilhøyrande direktorat/department
Forvaltningsrevisjonar

Dato: 17.nov. 2021
Kl. 13.00 til 13.30 – Generell del, visning av kalenderen
Kl. 13.30 til 14.00 – Praktisk del, med høve til å skrive inn spørsmål

Webinaret blir lagt ut på statsforvaltaranes heimesider. Spørsmål om bruken av tilsynskalenderen etter webinaret sendast til Statsforvaltaren i det fylket du høyrer til.

Arrangøren av webinaret er Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Statsforvalterens fellestjenester og Acos

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.