Skjønstilskot til fornying og innovasjon/prosjektskjøn for 2024

Søknadsfrist:
1. november 2023
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarleg:
Samfunnsavdelinga
Kven kan søke:
Kommunar i Rogaland

Fristen for å søke om midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter for 2024 er 1. november 2023. Midlene blir utbetalt som ein del av første terminutbetaling på nyåret. 

Publisert 08.05.2023

Meir informasjon kjem. 

Søknadsfrist:
1. november 2023
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarleg:
Samfunnsavdelinga
Kven kan søke:
Kommunar i Rogaland