Restskjøn/kriseskjøn for 2023

Søknadsfrist:
30. september 2023 23:59
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarleg:
Samfunnsavdelinga
Kven kan søke:
Kommunar i Rogaland

I tråd med føringar frå departementet har Statsforvaltaren for 2023 halde tilbake deler av skjønsramma til fordeling gjennom året. Dette utgjer 5 mill. kroner. 

Publisert 08.05.2023

Midla til restskjøn/kriseskjøn skal bidra til å ivareta kommunar som opplever uventa og ekstraordinære økonomiske utfordringar gjennom året, inkludert naturskade. Det er ikkje eit eiga søknadsskjema til dette. Kommunen sender inn søknad per brev.

Søknadsfrist:
30. september 2023 23:59
Målgruppe:
Kommunar
Ansvarleg:
Samfunnsavdelinga
Kven kan søke:
Kommunar i Rogaland