Forus Energigjenvinning 2 AS søknad om løyve til å ta imot meir farleg avfall

Høyringsfrist:
28. august 2020

Forus Energigjenvinning har i dag løyve til å brenne til sammen 3000 tonn/år av spesifiserte typer farlig avfall. Anlegget søkjer om å auke mengden til 4000 t/år. Samtidig vert det søkt om å få brenne fleire ulike typer farlig avfall og seie frå seg muligheten til å brenne brommerte flammehemmere.

Publisert 25.06.2020

Forus Energigjenvinning 2AS, Forusbeen 202 Sandnes, søkjer om å utvide løyvet ved forbrenningsanlegget til også å omfatte mottak og forbrenning av spillolje (7011 og 7012), olje- og fettavfall (7021), oljefiltre (7024), maling, lim, lakk (7051), oljebasert borevæske (7142), avfall med ftalater (7156) og organiske løsemiddel utan halogen (7042).

Anlegget er samtidig klar for å seie i frå seg løyvet til å ta imot brommerte flammehemmarar. Anlegget har i dag løyve til å ta imot til saman 125 000 tonn avfall årleg. Av dette er 3000 tonn farleg avfall. Forus Energigjenvinning 2AS søkjer også om å auke mengda farleg avfall til 4000 tonn/årleg.

Merknader skal sendast til Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller til fmropost@fylkesmannen.no innan 28. august 2020.