Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Ebola – Helsemyndighetenes oppfølging inn mot petroleumsnæringen.

Vi viser til Helsedirektoratets web side som gir fortløpende oppdatert informasjon og råd til helsepersonell om ebola. Helsetjenesten i Petroleumsvirksomheten skal varsle Smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet som har døgnåpen beredskapstelefon på tlf.nr. 21 07 63 48.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 10.11.2014

Lenke til helsedirektoratets informasjonsside.

Kontaktpersonar