Videregående opplæring for voksne

Fylkeskommunen har ansvaret for videregående opplæring for voksne. Det skilles mellom de med voksenrett til videregående opplæring, og de uten rett. Statsforvalteren er klageinstans for inntak i videregående opplæring.

Publisert 21.06.2021, Sist endra 21.06.2021

Voksenrett: Du har rett til videregående opplæring for voksne etter disse kriteriene:

  • har fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring
  • er minimum 25 år
  • har lovlig opphold i Norge

Venter du på svar på søknad om opphold, men ellers oppfyller kriteriene over, har du ikke rett til videregående opplæring for voksne før søknaden er innvilget.

 

Uten rett: Er du voksen uten rett til videregående opplæring, kan du likevel søke fylkeskommunen om skoleplass som voksen. Fylkeskommunen kan velge å gi deg plass om det er mulig.

Voksne som er tatt inn har ikke krav på særskilt norskopplæring. Det forutsettes at du behersker norsk godt nok til å fullføre videregående opplæring. Opplæringen skal videre bygge på den voksnes formal- og realkompetanse. Fylkeskommunen skal derfor tilby realkompetansevurdering ved inntak.

 

Ordinær videregående: Som voksen kan du også søke om ordinær videregående opplæring, men du blir prioritert etter de som har ungdomsrett. Det er fylkeskommunen som avgjør om du tas inn.

 

Gjennomføring: Voksne som har fått plass i videregående opplæring har rett til å fullføre utdanningen. Det gjelder uansett om du har voksenrett eller ikke. Tas du inn på et opplæringstilbud med eller uten rett, er opplæringen gratis.

Det er to hovedmål for videregående opplæring: Studiekompetanse, som kvalifiserer til opptak ved universiteter/høyskoler, og yrkeskompetanse.

Se mer informasjon på Utdanningsdirektoratets sider.

 

23/5 regelen: Det finnes en egen vei til studiekompetanse etter 23/5 regelen. Fra det året du fyller 23 år har du studiekompetanse hvis du har

  • fullført og bestått de seks studiekompetansefagene norsk, engelsk, naturfag, historie, samfunnsfag og matematikk

og

  • kan dokumentere minst 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning

Se mer informasjon på Samordna opptak.

Du finner mer informasjon om videregående opplæring for voksne på Rogaland fylkeskommune sin side. Her kan du lese mer om å søke voksenopplæring, inntak, realkompetansevurdering og opplæringstilbudet i fylket.

Det er opplæringsloven § 4A-3 samt et eget rundskriv fra Utdanningsdirektoratet som regulerer videregående opplæring for voksne.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.