Unntak fra smittekarantene i skoler og barnehager

Nye regler om unntak for smittekarantene fra 1. januar.

Publisert 28.12.2021

Ansatte må teste seg med antigen hurtigtest dag 3 og 7

Fra 1. januar er ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringen unntatt smittekarantene i arbeidstiden. Unntaket gjelder ikke hvis den ansatte bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet.

Den ansatte er unntatt fra smittekarantene fra første dag, men må teste seg dag 3 og dag 7 etter nærkontakten med den smittede. Det holder å teste negativt med antigen hurtigtest.

Unntak også for barn og unge under 18 år og elever i videregående opplæring over 18 år

Barn og unge under 18 år skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet. Det er anbefalt at de tester seg dag 3 og 7. Dette unntaket ble innført 15. desember. Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående opplæring som har fylt 18. år.

Hvorfor unntak fra smittekarantene i skoler og barnehager?

Begrunnelsen for de nye tiltakene er at det er viktig å holde barnehager og skoler åpne. Stengning og begrensninger på driften i barnehager og skoler fører til læringstap og manglende motivasjon, og er det tiltaket som har størst negativ innvirkning på barn og unge.

Ansatte i barnehager og skoler er prioriterte i vaksinekøen og de fleste har nå fått dose 3. Det gjør at risikoen for å bli alvorlig syk er svært lav.

Endringer i Covid-19-forskriften

Se endringer i Covid-19-forskriften i høyre meny.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2022.

Trafikklysmodellen

Barnehager og grunnskoler fortsetter på gult nivå. Videregående opplæring fortsetter på rødt nivå. Se Udir.no for mer informasjon om trafikklysmodellen.