Fremdeles mangel på barnehagelærere i Rogaland

Rogaland mangler fremdeles nok barnehagelærere. (Foto: Signe Christine Urdal)

Rogaland mangler fremdeles barnehagelærere. Rundt 10 prosent av alle pedagogiske ledere har dispensasjon fra utdanningskravet. 

Publisert 09.03.2023

Dette utgjør rundt 270 årsverk, og det er 329 personer som har dispensasjon fra kravet om barnehagelærerutdanning. 

Norm om pedagogisk bemanning i barnehage (Pedagognormen)

Andelen med dispensasjon har i hovedsak sunket de siste 10 årene, med unntak av 2018 da pedagognormen ble skjerpet, og inneværende barnehageår. Hvorvidt økningen i år er et enkelttilfelle eller en trend, gjenstår å se

Bilde1.png

Mangelen på barnehagelærere er spredt, og som figuren under viser, har rundt 45 prosent av alle barnehager i Rogaland dispensasjon fra utdanningskravet. Sammenliknet med landssnittet, så ligger Rogaland rundt 20 prosentpoeng høyere, men utviklingen de siste 10 årene har fulgt samme mønster.

Bilde2.png

Rogaland har, sammen med Oslo og (tidligere) Akershus vært fylkene med størst mangel på barnehagelærere. Dette skyldes i hovedsak en yngre befolkning og en sterkere befolkningsvekst.    

Dersom barnehagen mangler barnehagelærere for å oppfylle pedagognormen, og barnehagemyndighet/kommunen ikke har innvilget dispensasjon, så bryter barnehagen med pedagognormen. I Rogaland var det 31 barnehager som brøt pedagognormen på telletidspunktet 15.12. Dette er langt flere enn forrige barnehageår. De fleste barnehagene forklarer bruddet med at de venter på svar på dispensasjonssøknad, sykemelding, har tatt inn flere barn utenom opptakstidspunkt (ofte flyktningbarn), og at de venter på at en nytilsatt skal starte. Det er ventet at alle barnehagene nå har rettet opp dette.  

Strategi for barnehagekvalitet

Regjeringen har satt mål for å øke barnehagekvaliteten i Strategi for barnehagekvalitet. Blant målene er flere knyttet til kompetanse i barnehage: Innen 2030 består grunnbemanningen av minst 50 prosent barnehagelærere og minst 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere. Som det fremgår av figuren under, har Rogaland et godt stykke igjen for å nå målet om barnehagelærerdekning, mens målet om barne- og ungdomsarbeidere er nærmere.

Bilde3.png

 

Tallene er hentet fra BASIL. (Utdanningsdirektoratets innrapportering for barnehager).

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar