Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilsyn med NAV Askim

Dato:
20. november 2018 08:00 - 21. november 2018 16:00
Stad:
NAV Askim
Kommune:
Askim
Ansvarleg:
Helse- og sosialavdelingen
Målgruppe:
NAV ansatte

Temaet for tilsynet er hvorvidt kommunen sikrer at vilkår blir satt i tråd med loven, og at vilkårsbrudd og klage på vilkår blir behandlet på en forsvarlig måte

Publisert 13.11.2018
Dato:
20. november 2018 08:00 - 21. november 2018 16:00
Stad:
NAV Askim
Kommune:
Askim
Ansvarleg:
Helse- og sosialavdelingen
Målgruppe:
NAV ansatte