Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Planlagte tilsynsaktiviteter legges ut på denne kalenderen så snart de er datofestet.

Her finner du rammeplan for statlige tilsyn med kommunene i Østfold 2018

Tilsyn med barnevern- sosial- og helsetjenestene, finner du her: Helsetilsynet

Dato Veke Ansvarleg Arrangement Stad
Dato Arrangement