Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Både god og dårlig utvikling for inngrepsfri natur i Østfold

Miljødirektoratet har lagt fram ny status for inngrepsfri natur i Norge. Også i Østfold er det tilbakegang for de små områdene vi har igjen, men det er et lyspunkt i Marker.

 

Østfold har svært lite naturområder som ligger mer enn 1 km fra tyngre tekniske inngrep. Kartleggingen viser at det fortsatt foregår inngrep i Østfold som reduserer den inngrepsfrie naturen ytterligere.

Et lyspunkt er imidlertid i Marker kommune, sør for Fjella naturreservat. For noen år siden ble en kraftlinje i området fjernet. Naturen der er derfor uten tyngre tekniske inngrep igjen.

Inngrepsfri natur er viktig for naturmangfoldet, både i form av landskapsverdier og biologisk mangfold. Slik natur er også viktig for friluftsliv og naturopplevelse. Ofte må man inn i de inngrepsfrie naturområdene for å oppleve naturens stillhet.

Aremark kommune troner øverst på Østfold-toppen med mest inngrepsfri natur. 12,53 km2 med inngrepsfri natur er registrert i kommunen. Halden og Våler kommuner er på henholdsvis andre og tredje plass med 6,53 og 5,4 km2 inngrepsfri natur.

Deretter følger Råde med 4,49 km2, Fredrikstad med 2,8 km2, Marker med 2,77 km2, Hvaler med 2,75 km2, Rømskog med 1,62 km2, Rakkestad med 0,88 km2, Rygge med 0,46 km2, Spydeberg med 0,26 km2, Skiptvet med 0,22 km2, Hobøl med 0,05 km2, Moss med 0,04 km2 og Eidsberg med 0,01 km2.

Askim, Trøgstad og Sarpsborg kommuner er uten naturområder hvor det er mer enn 1 km til nærmeste tyngre tekniske inngrep.

Her kan du finne et kart som viser gjenværende inngrepsfri natur i Østfold. Bortfall av inngrepsfri natur i perioden 2008 til 2013 er også markert i kartet.

Se også pressemelding fra Miljødirektoratet.