Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir

Fylkesmannens miljøvernavdeling startet i 1985 å utgi en rapportserie. Rapportserien utgjør samlet en stor mengde natur- og miljøinformasjon fra Østfold. Du finner rapportene her.

 _____________________________________________________________________________

"Østfold er landets nest minste fylke, men likevel rikt på verdifull natur. Det fylket mangler av fjell og vidde tar det igjen i frodighet og mangfold."
Slik begynner heftet Vernet natur i Østfold, som Fylkesmannen i Østfold har laget. I heftet finner du noen smakebiter av Østfolds vernede natur, med tekst og flotte bilder. Det er også laget et kart over naturvernområdene i Østfold, med linker til mer informasjon om de enkelte verneområdene. 

"Mange naturvernområder er flotte turmål, og du er hjertelig velkommen! Men far forsiktig fram..."