Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Næringsutvikling

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


Publisert 01.10.2018

Hesten som ressurs - lokal næringsutvikling

Landbruks- og matdepartementet kom i sommer med en ny veileder om hesten som ressurs. Håpet er å styrke hesteholdet til beste for hele samfunnet, og bidra til å legge til rette for næringsutvikling i kommunene.


Publisert 25.04.2018

Kurstilbud - Aktivitetsturisme og opplevelser på og rundt gården

Dette er kurs for deg som ønsker å kombinere tradisjonell gårdsdrift med natur- eller kulturbaserte reiselivsaktiviteter.


Publisert 16.02.2018

Grip mulighetene på gården!

Bondens marked har gjennomført to vellykkede prøvemarkeder i Moss i løpet av 2017, så nå går ferden videre innover i Østfold. Lørdag 11.august kan du prøve deg som lokalmatselger på Bondens marked på Markens Grøde (http://mgrode.no/) i Rakkestad.


Publisert 02.02.2018

Midler til utredning og tilrettelegging for landbruksbasert næringsutvikling

Fylkesmannen tildeler midler til utredning og tilrettelegging som vil kunne utløse ny verdiskaping i landbruket (UT-midler). Midlene kan tildeles prosjekter innenfor temaet landbruksbasert næringsutvikling. UT-midlene kan gis til tiltak som skal bidra til økt matproduksjon, til utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, samt til utvikling av andre landbruksbaserte næringer.


Publisert 06.11.2017

Best i verden!

En verdensmester i ost og en verdensmester i roing møttes i helgen på Nyskapingskonferansen for Østfoldlandbruket. Deres råd til Østfold bonden var blant annet kvalitet, samarbeid og å jobbe målrettet!


Publisert 28.09.2017

Olaf Tufte til Nyskapingskonferansen for Østfoldlandbruket

Lørdag 4.november kommer Olaf Tufte og mange andre spennende foredragsholdere til den årlige Nyskapingskonfernasen for Østfoldlandbruket.  Vi håper at du tar med deg din ektefelle, samboer, kjærste, samarbeidspartner, nabo ect. og tar turen til Fantastiske Østgaard Gildehall i  Halden.


Publisert 22.09.2017

Grunnkurs - Inn på tunet

Ønsker du å bruke ressursene på egen gård og jobbe med mennesker. Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap for å starte et Inn på tunet-tilbud.


Publisert 21.09.2017

Konferanse for Inn på tunet-tilbydere

Målet er faglig påfyll og mulighet for nettverksbygging for Inn på tunet-tilbydere fra fylkene på Østlandet.


Publisert 20.09.2017

Nyskapingskonferansen i Østfold 2017

Velkommen til Nyskapingskonferansen i Østfold lørdag 4.november 2017

Vil du utvikle gården din videre, skape ny næring og skaffe din egen arbeidsplass? Ønsker du ny kunnskap, inspirasjon og større nettverk? Velkommen til Nyskapingskonferansen 2017 !


Publisert 24.05.2017

Ost fra Østfold?

Er du interessert i å produsere ost? I løpet av tre samlinger kan du få lære mer om ost og osteproduksjon.


Kontaktpersonar

Aktuelt


Utviklings- og tilrettelegginsmidler:
Generell informasjon

Handlingsplan 2018


Midler til utvikling og tilrettelegginstiltak i landbruket for 2018 lyses ut på nyåret.
(søknadsfrist 15. mars)

Rapporter - utrednings- og tilrettelegginsmidler i Østfold:
2016
2015


Lenker: