Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Autorisasjonsbevis plantevern

Alle som vil forhandle, kjøpe og/eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et autorisasjonsbevis.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.11.2012

Kurs høstsemesteret 2018

Kurstype Oppstart Sted Arrangør Påmelding/mer informasjon
Gnagermiddelkurs

Flere ettdagskurs på nyåret 2019

  NLR Øst

Se oversikt over kursene her

 

Her kan du lese mer om autorisasjon for gnagermidler               

 

 


Fornyingskurs på nett
Du kan fornye autorisasjonsbeviset ditt på nett. Innlogging til kurset finnes på denne nettsiden. Her ligger også veiledninger til hvordan kurset fungerer samt svar på ofte stilte spørsmål. Innloggingen skjer ved hjelp av MinID eller BankID. Se informasjon på nevnte side om innlogging m.m.

Prisen for det nettbaserte fornyingskurset er 870,-. Prisen følger Mattilsynets gebyrsatser.

Det er opprettet en egen e-postadresse for henvendelser om kurset: autorisasjonskurs@mattilsynet.no.

Det nettbaserte kurset går ut på å jobbe seg gjennom de ulike kursmodulene, før man tar eksamen hjemme på nett. Lærebøker vil også være tilgjengelig på nett. For de som fortsatt ønsker tradisjonelle fornyingskurs med klasseromsundervisning, vil våre kursarrangører fortsatt arrangere noen av disse. Se tabell nedenfor.

Et førstegangskurset som vil være delvis nettbasert er under utvikling.

Les mer hos Mattilsynet.

Kursarrangører i Østfold:
Studieforbundet Næring og Samfunn
- Norsk Landbruksrådgiving Øst
- Norsk landbruksrådgiving Viken (veksthus, frukt og bær)

I tillegg holdes det førstegangskurs for elever ved Tomb og Kalnes videregående skoler.


Om plantevernkursene
Det er to typer kurs; førstegangskurs og fornyingskurs. Et førstegangskurs skal ha en teoridel på 12 timer, en 7 timers praksisdag og avsluttende eksamen som må bestås. Autorisasjonsbeviset gjelder i 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse kreves det et kurs på 7 timer i tillegg til at man tar en prøve på 1 time som må bestås, eller man kan fornye på nett (se over). Man kan ta fornyingskurs uavhengig av hvor lenge siden det er siden autorisasjonen gikk ut.

Etter at prøve eller eksamen er bestått tar landbrukskontoret i kommunen en vurdering av om det er yrkesmessig behov for kjøp/bruk av plantevernmidler. Om det er på plass, utsteder Mattilsynet autorisasjonsbeviset.

Fylkesmannens landbruksavdeling er ansvarlig for at det arrangeres kurs, eksamensgjennomføring, kursbevis og oppdatert autorisasjonsdatabase.


Les mer om autorisasjonsordningen hos Mattilsynet.