Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilskuddsordningen Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov

OBS: 2018 - Tilskuddsordningen kan evt få NYTT NAVN. 

Helsedirektoratet har revidert regelverket for tilskuddsordningen «Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov», med virkning fra og med 2018.  Regelverket er pr 7.2.18 til godkjenning i Helse og omsorgsdepartementet.  

Helsedirektoratet melder de vil kunngjøre tilskuddsordningen i løpet av uke 7. De har lagt ut informasjon om dette på sin hjemmeside:  https://helsedirektoratet.no/tilskudd/tilbud-til-voksne-med-langvarige-og-sammensatte-behov-for-tjenester-og-barn-og-unge-med-sammensatte-hjelpebehov  

Tentativ søknadsfrist for ordningen er nå 18. mars 2018.  

Vi videresender informasjon til våre kontaktpersoner i kommunene fortløpende. Utlysningen vil også bli publisert på Helsedirektoratets nettsider, Se under: Tilskudd, og velg: kommune, rus og psykisk helse.

OBS: Navnet på tilskuddsordningen kan bli endret.