Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Rus, Mestring og Mening

Ruskonferanse i  Østfold  6. -7.9.2017

Fylkesmannen i Østfold og KoRus Øst arrangerer ruskonferanse med temaet  Rus, Mestring og Mening den 6. -7.9.2017. Informasjon, påmelding og program finner du i lenken i høyremenyen.